Y-Koppling

Kitewing LLC

Y-Koppling
Koppling mellan bom och y-rör till samtliga vingar