Köpvillkor

Köpvillkor

 

Allmänna villkor

Allmänna villkor gällande för försäljning av Issegingsutrustning och tillbehör (Produkterna) av AB Sail365 556646-4409 med säte i Kvicksund (Sail365), om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive kund (Kunden) och Sail365. Vid försäljning till konsument tillämpar Sail365 de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning.

 

Beställning

Beställning av produkterna sker via Sail365s webbshop www.sail365.se, telefon eller e-post. Vid beställning träffas avtal om köp först när Sail365 bekräftat beställningen genom en e-postad orderbekräftelse. Sail365 förbehåller sig för fel i information samt fel i specifikation, på samtliga i Sail365s sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. Vid eventuella felaktigheter i angiven lagerstatus, förbehåller sig Sail365 rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om produkt i Sail365s sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Sail365 ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att Kunden beställt densamma enligt ovan.

 

Leveransvillkor

Sail365 expedierar försändelser en dag i veckan fn. tisdagar. Stora produkter som större segel levereras mot betalning inom Sverige till närmaste Bussgodsterminal. Vid mindre paket skickas Produkterna med Posten, och finns sedan att hämta på Kundens postutlämningsställe. Hämtning av produkt i Kvicksund hos Sail365 är kostnadsfritt. 

Om leveransförsening uppstår meddelar Sail365 Kunden detta genom e-post. Kunden har alltid rätt att häva köpet vid långvariga leveransförseningar. Hävning av köp skall ske skriftligen. Det kan finnas tillfällen då det är omöjligt att fullfölja en beställning, exempelvis då Sail365s leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande gentemot Sail365. Sail365 förbehåller sig därför rätten att friskriva sig från alla krav på ersättning från Kunden gällande leveransförseningar.

Sail365 ansvarar för transportrisken, dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten till Kunden. Kunden står för risken och kostnaden vid eventuell retur till Sail365.

Kunden är skyldig att anmäla eventuella transportskador till Sail365 inom 7 arbetsdagar från det tillfälle att godset emottagits. Kunden ansvarar därför för att avemballera och inspektera varans skick snarast efter mottagande av gods. Kunden skall även behålla produktens emballage, så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärende.  Vid frakt av större gods med Bussgods skall kunden alltid genast i samband med att man tar emot varan be om notering av skadat gods på fraktsedeln i det fall emballaget är skadat.

  

Priser och betalning

På Sail365s hemsida förekommande priser och avgifter är inklusive mervärdesskatt. Fraktkostnad tillkommer på priset. I de fall de inte framgår under beställningen så fastställs det via mail efter att beställningen skickats till Sail365, då har även kunden rätt att häva köpet om fraktkostnaden inte accepteras. Sail365 har rätt att innehålla leverans eller del därav om betalning inte kommit Sail365 tillhanda. 

 

Betalningssäkerhet

Sail365 garanterar att via PayPal betalning på Sail365s webbshop är säker.

 

Sekretess och säkerhet

I samband med Kundens registrering och beställning godkänner Kunden att Sail365 lagrar och använder Kundens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot Kunden. Sail365 har även rätt att dokumentera all kommunikation som Sail365 har med Kunden via telefon eller e-post, detta för att tillhandahålla den service som Kunden förväntar sig av Sail365.

Sail365 kommer inte att lämna ut Kundens personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen har Kunden rätt att få den information som företaget har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort.

 

Garanti och reklamationsrätt


Sail365 säljer alla produkter med ett års garanti samt reklamationsrätt, enligt Konsumentköplagen. Produktgarantin täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan.

Kundens kvittens/orderbekräftelse/faktura gäller som garantibevis.

 

Ångerrätt

Kunden har alltid 14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen. Ångerfristen börjar löpa från den dag Kunden tagit emot varan. Sail365 betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 30 dagar efter att returnerad vara kommit Sail365 tillgodo. Kunden skall själv betala returfrakten. Kunden skall alltid returnera ångrad vara i originalförpackning och emballage. Om varan vid eventuell retur inte är i oförändrat skick kan vi komma att göra ett prisavdrag som motsvarar varans värdeminskning. 

Observera att ej uthämtat paket inte är samma sak som att utnyttja ångerrätt. Vid outlöst paket måste du kontakta oss om du vill ångra köpet. Annars skall kunden enligt konsumentköplagen betala företagets kostnad för outlöst paket. 

 

Serviceärenden

Vid service- och garantiärenden skall Kunden kontakta Sail365 på mail@sail365.se. Konstateras fabrikationsfel skall Kunden erhålla fri reparation alternativt ny produkt. För det fall en Produkt är felaktig är AB Sail365s skadeståndsansvar gentemot en kund som inte är konsument, alltid begränsat till 50 % av den köpeskilling för vilken Kunden köpt Produkter av Sail365.

 

Lagval

På dessa allmänna villkor skall svensk rätt tillämpas. Tvister i anledning av dessa allmänna mellan Sail365 och en kund som inte är konsument skall prövas vid Stockholms tingsrätt som första och enda instans.